Hướng dẫn Download Shared Files dung lượng lớn trên Google Drive với Curl

Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các bạn cách download những file lớn từ Google Drive về hosting thông qua cURL

Nếu bạn đang là webmaster hoặc quản trị hosting thì nhất định phải biết cách làm việc này. Bởi vì trong nhiều trường hợp bạn sẽ cần di chuyển dữ liệu rất lớn giữa các hostnig, ví dụ như backup và restore dữ liệu lớn trên hosting.

Cần chuẩn bị

Yêu cầu đặc biệt quan trọng là hosting của bạn phải hỗ trợ SSH. Có nghĩa là chúng ta sẽ thao tác thông qua SSH. Nếu như không hỗ trợ SSH thì không thể làm được.

Bạn phải upload file đó lên Google Drive trước và đồng thời đặt ở chế độ share.

Cách thực hiện

Bước 1. Đặt file ở chế độ share thông qua link

Bước 2. Click vào trong Link và lấy ID của file cần Donwload

Cách lấy ID của file các bạn tham khảo hình này

Bước 3. Sử dụng script sau đây để download

#!/bin/bash

fileid=”ID của file ở trên

filename=”tên_file_lưu_về

curl -c ./cookie -s -L “https://drive.google.com/uc?export=download&id=${fileid}” > /dev/null

curl -Lb ./cookie “https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=`awk ‘/download/ {print $NF}’ ./cookie`&id=${fileid}” -o ${filename}

Script này sẽ download file về thư mục hiện giờ bạn đang chạy script.

Lưu ý đừng quên chmod 755 cho file script này trước khi thực hiện.

0967 09 0008