Update hệ thống cloud web lên phiên bản WordPress 6.0

Thông báo !

Hôm nay ngày 25/2/2022, chúng tôi đã hoàn thành việc nâng cấp toàn bộ hệ thống cloud web lên nền tảng WordPress 6.0 mới nhất với tên mã là Arturo.

Đây là một bản nâng cấp lớn và quan trọng. Hỗ trợ thêm nhiều tính năng mới vô cùng mạnh mẽ trong việc thiết kế giao diện. Đặc biệt là thêm nhiều block mới để người dùng dễ dàng tạo ra được website theo ý tưởng của mình.

Ngoài ra, ở phiên bản mới này cũng được cập nhật những vấn đề liên quan đến bảo mật và hiệu suất.

Để xem toàn bộ những thay đổi của WordPress 6.0 Arturo bạn có thể tham khảo WordPress 6.0 Release Notes tại đây.

0967 09 0008