PHP 7 trên DirectAdmin

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng song song PHP 7 trên DirectAdmin

DirectAdmin hỗ trợ nhiều phiên bản PHP nhưng theo mặc định thì phiên bản PHP được sử dụng là 5.6 vì đây là phiên bản ổn định nhất, tuy nhiên đa số website hiện nay đều sử dụng PHP 7 và đặc biệt là WordPress khuyến cáo nên sử dụng PHP 7.x trở lên cho mã nguồn WordPress, do đó nếu bạn muốn sử dụng PHP 7.x trở lên trên DirectAdmin thì phải cài đặt thêm vào và cấu hình để các bản PHP hoạt động song song với nhau.

Ưu điểm của PHP 7.x là nó nhanh hơn và mượt mà hơn các phiên bản PHP 5.x, nếu dùng WordPress có thể cảm nhận rất rõ việc thay đổi tốc độ này. Trong bài này chúng ta sẽ không đề cập nhiều những ưu điểm của PHP 7 mà chủ yếu tập trung vào việc cài đặt và cấu hình PHP 7 trên DirectAdmin.

CÀI ĐẶT PHP 7.0 TRÊN DIRECTADMIN

Yêu cầu để cài đặt PHP 7.0 trên DirectAdmin

– Bạn phải đang sử dụng phiên bản DirectAdmin 1.50.1 trở lên (mới hơn).
– Phải sử dụng CustomBuild 2.0, nếu chưa có thì bạn phải nâng cấp trước.
– Tất cả các lệnh phải thực hiện với quyền root cao nhất.

Các bước cài đặt PHP 7.0 như sau:

Bước 1: Di chuyển vào thư mục custombuild trên VPS/Server, tùy vào trong từng VPS/Server mà thư mục này có thể ở nơi khác, nhưng nhìn chung là ở đây:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Bước 2: Sử dụng các lệnh sau để cấu hình file option cho custombuild

./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php1_release 5.6
./build set php2_release 7.0

Lệnh trên sẽ set PHP 5.6 vẫn là bản PHP mặc định của hosting (First PHP), nhưng bên cạnh đó sẽ có PHP 7.0 (Second PHP). Bởi vì hiện nay đa phần DirectAdmin đang sử dụng Nginx làm reverse proxy nên cấu hình PHP mode là PHP-FPM.

Bước 3: Thực hiện việc bên dịch (compile) và config lại DirectAdmin

./build php n
./build rewrite_confs

Chờ khoảng 30 phút là việc cài đặt hoàn thành, sau đó nên reboot lại VPS/Server để đảm bảo các cập nhật hoàn thành.

LỰA CHỌN PHIÊN BẢN PHP CHO WEBSITE

Để lựa chọn phiên bản PHP cho website của bạn, truy cập vào DirectAdmin dưới quyền user, chọn Domain Setup –> Chọn Domain của bạn để cấu hình. Sẽ thấy giao diện tương tự như bên dưới (hoặc hình đầu bài viết).

PHP 7 trên DirectAdmin

Chọn phiên bản PHP cho từng website trên Hosting.

Trong phần PHP Version Selector, First PHP là bản PHP mặc định, và Second PHP là bản PHP mới. Nếu bạn muốn dùng PHP 7 làm PHP mặc định thì chỉnh ngược lại, để First PHP là PHP 7 php-fpm

Nhìn chung việc cài đặt PHP 7 trên DirectAdmin rất đơn giản và thường không phát sinh lỗi, nhưng nếu có lỗi phát sinh trong quá trình biên dịch thì nên kiểm tra log để xem lỗi ở đâu và làm lại từ bước đó.

Posted in Tin Tức and tagged , , , .