Hướng Dẫn Đổi Tên Miền Chính (Primary Domain) Của WordPress Multisite

Xin chào các bạn !

Vừa rồi tôi đã thực hiện thành công việc thay đổi tên miền chính (primary domain) của hệ thống WordPress Multisite. Ngay bây giờ tôi sẽ chia sẽ về cách thực hiện việc này để các bạn tham khảo.

Nói thêm một chút về hệ thống WordPress Multisite của tôi. Hệ thống này đã được tôi xây dựng và sử dụng hơn 3 năm vừa qua. Hệ thống hoạt động cực kỳ ổn định và không xảy ra lỗi gì cả. Đây là lần đầu tiên tôi thay đổi tên miền chính của hệ thống. Lúc cao điểm nhất, hệ thống phục vụ hàng trăm website cùng lúc.

Lưu ý: Việc đầu tiên cần làn khi thực hiện các công việc kỹ thuật đối với website nói chung, luôn yêu cầu bạn phải backup dữ liệu trước. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần backup database, không cần backup source code.

Công việc thay đổi domain của WordPress Multisite bao gồm hai phần.

1. UPDATE DATABASE

Có 4 bảng trong database bạn sẽ phải thao tác bao gồm:

  • WP_OPTIONS
  • WP_SITE
  • WP_SITEMETA
  • WP_BLOGS

Bạn chỉnh sửa theo hình minh họa bên dưới. Trong đó newdomain.com chính là tên miền mới của bạn

Thay tên miền mới trong bảng wp_options

Thay tên miền mới trong bảng wp_options

Thay tên miền mới trong bảng wp_site

Thay tên miền mới trong bảng wp_site

Thay tên miền mới trong bảng wp_sitemeta

Thay tên miền mới trong bảng wp_sitemeta

Thay tên miền mới trong bảng wp_blogs

Thay tên miền mới trong bảng wp_blogs

2. UPDATE FILE WP_CONFIG.PHP

Mở file wp_config.php bên trong thư mục source và thay newdomain.com bằng tên miền mới của bạn.

Update file wp_config.php

Update file wp_config.php bằng tên miền mới như hình trên.

Như vậy là xong. Đến đây việc thay đổi tên miền chính cho hệ thống WordPress Multisite đã thành công. Bạn có thể login ngay bằng tên miền mới của mình.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thực hiện, hãy để lại comment bên dưới mô tả vấn đề của bạn, tôi sẽ hỗ trợ bạn thực hiện việc này.

Cảm ơn đã thay dõi bài viết !

Lê Tô Vũ

Posted in Tin Tức and tagged , .